Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Hulshof Holding gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hulshof Holding.

Disclaimer:
Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken aan belangstellenden.

Hulshof Holding
Afd. ICT-beheer en communicatie
Email: website@hulshof.nl