Commercieel advies

Tot onze dienstverlening op het commerciële vlak behoren o.a.:

 • Commercieel contractenmanagement
 • Benchmarking
 • Verhuuronderhandelingen
 • Huurverlengingen
 • Indeplaatsstellingen
 • Huurprijsaanpassingen
 • Verhuurbegeleiding
 • Verkoopbegeleiding
 • Commerciële portefeuilleanalyse
 • Juridische zaken
 • Relatiebeheer

Financieel advies

Tot onze dienstverlening op het financiële vlak behoren o.a.:

 • Marktrapportages
 • Exploitatiebegroting en prognoses
 • Projectoptimalisatie
 • Financiële portefeuilleanalyse

Administratieve dienstverlening

Ook op het terrein van het financieel-administratief management kunnen wij veel werkzaamheden uit handen nemen. Zo faciliteren wij o.a. in:

 • Facturering
 • Debiteurenbewaking
 • Huurverantwoording
 • Crediteurenbetaling
 • Servicekostenafrekening
 • Periodieke rapportage
 • Budgetbewaking en prognose
 • Liquiditeitsbeheer en prognose
 • BTW-aangifte
 • Concept-jaarrekening

Technisch en facilitair management

Onderdeel van het succesvol en rendabel exploiteren van onroerend goed is vanzelfsprekend ook een gedegen technisch en facilitair beleid. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn middels:

 • Planmatig onderhoud
 • Renovaties
 • Bouwbegeleiding
 • Opleveringen volgens het nieuwe huurrecht
 • Technische opnames en adviezen
 • Meerjarenbegrotingen
 • Herbouwwaardetaxaties
 • Samenstelling en bewaking servicekostenpakket
 • Huurdersoverleg
 • Inkoop facilitaire diensten en facilitymanagement
 • Sleutelbeheer
 • Samenstelling en bewaking servicepakket

Tarieven

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze tarieven.