Hengelo – Boortorenweg 20

€ 3.950.000,- k.k.

Overdracht

Prijs:

€ 3.950.000,- k.k.

Aangeboden sinds:

28 december 2022

Status:

Beschikbaar

Aanvaarding:

Direct

Oppervlakte & Inhoud:

Perceel oppervlakte:

2.797 m2

Bouw:

Hoofdbestemming:

Kantoorruimte

Bouwjaar:

1980

Hengelo – Boortorenweg 20

Adres
Boortorenweg 20, Hengelo

Object
Representatief kantoorgebouw van ca. 7.150 m² op 14.630 m² bedrijfsterrein.

Bereikbaarheid
Goed bereikbaar via de A35 danwel vanaf het centrum via Laan Hart van Zuid.

Kadastraal bekend
Gemeente: Hengelo Overijssel
Sectie: K
Nummer: 2942
Grootte: 14.630 m²

Vraagprijs
€ 3.950.000,= k.k.

Oppervlak complex
ca. 7.150 m² BVO (niet NEN2580 gemeten)

Voorzieningen
– representatieve entree met balie;
– 2 liften;
– topkoeling;
– brandmeldinstallatie;
– C.V.-installatie met radiatoren;
– 230 parkeerplaatsen;
– etc.

Gemeentelijke lasten (2022)
informatie op aanvraag beschikbaar.

Milieu
Voor zover niet is aangegeven in de beschikbare informatie is verkoper niet bekend of verontreiniging aanwezig is. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van alle gehele onroerende zaken wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien;

Voor zover niet is aangegeven in de beschikbare informatie is het verkoper niet bekend of in de verkochte onroerende zaak (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieu-onvriendelijke) (vloei)stoffen aanwezig is/zijn of is/zijn geweest.

Asbest
Voor zover niet is aangegeven in de beschikbare informatie is het verkoper niet bekend of in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt zijn. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen/materialen kan voortvloeien. Bovendien wordt elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, als gevolg van de (mogelijke) aanwezigheid en/of de verwijdering van asbesthoudende stoffen/materialen, uitgesloten.

Anti speculatiebeding
Het is koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper het verkochte of gedeelten daarvan binnen zes maanden na de datum van levering te vervreemden dan wel handelingen te verrichten die aan vervreemding kunnen worden gelijkgesteld. Bij overtreding hiervan verbeurt koper aan verkoper een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete ter grootte van vijftig (50) % van de koopprijs van het verkochte.

Disclaimer
Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld, voor de juistheid ervan kan door Hulshof Makelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie verstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Indien u een aanbieding wenst, kan Hulshof Makelaars B.V. deze, na goedkeuring door opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.